Subsidiemogelijkheden voor uw woonplaats
kunt U checken op de volgende link :

http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Gemeente Nijmegen- Nijmeegse zonnesubsidie

Nijmegen stimuleert het plaatsen van zonnepanelen met een aanschafsubsidie. De subsidie is ingesteld om woningeigenaren een extra stimulans te geven voor het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen. Duurzame energie, zoals zonne-energie, vermindert de CO2 uitstoot en helpt zo de klimaatverandering tegen te gaan.

Nijmegen zet in op een flinke vermeerdering van zonnekracht in de stad. Na het leggen van panelen op gemeentelijke gebouwen en scholen maakt de gemeente het nu ook voor corporaties en particulieren makkelijker om zonne-energie te gaan gebruiken. De gemeente stelt vier jaar lang 200.000 euro beschikbaar, goed voor ruim 1000 zonnepanelen of zonneboilers per jaar.

Subsidie energiebesparende maatregelen gemeente Nijmegen 2014
Wij bevelen aan de subsidieaanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen omdat deze op volgorde van binnenkomst behandeld worden.
Als woningeigenaar en als huurder kunt u subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen in of aan uw woning. De subsidie geldt voor 2 pakketten van maatregelen.

Pakket 1 gaat over diverse duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, zonneboilers, pelletkachels en een Energie Prestatie Advies.
Pakket 2 gaat over isolatiemaatregelen zoals muur-, dak-, vloer- en bodemisolatie en HR++ glas.

De gemeente vergoedt 1/3 van de kosten voor de energiebesparende maatregelen per pakket. Het maximale subsidiebedrag per pakket bedraagt € 500,-. U kunt voor beide pakketten een subsidieaanvraag indienen. Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie uit pakket 1 én 2, dan moet u de aanvraag gelijktijdig indienen.
Bij aanvraag met minimaal 5 anderen is het maximum €750,- per pakket. De werkzaamheden aan de woning kunnen per aanvrager verschillen.

De gemeente beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Let op:
•Voor woningen van vóór 1980 geldt alleen pakket 1. Eigenaren van deze woningen kunnen voor pakket 2 gebruik maken van de provinciale Subsidie Isolatie Woning;

•Voor monumenten gelden aangepaste voorwaarden, afgestemd op de individuele situatie. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen viamonumenten@nijmegen.nl;

•Check met de vergunningcheck of u voor het uitvoeren van uw plannen een omgevingsvergunning nodig hebt;

•De gemeente Nijmegen verstrekt de subsidie. Wanneer bedrijven deze promoten doen zij dat op eigen titel. Gemeente Nijmegen werkt niet met bedrijven samen die de maatregelen voor u uitvoeren en stuurt deze ook niet bij u langs.